Polski English Gmina Zabrodzie Herb i Flaga


Powiatowo-Gminne Dożynki w Zabrodziu


Warsztaty twórcze "Zabrodzkie klimaty"20.08.2014r.

      Warsztaty twórcze w ramach projektu ZABRODZKIE KLIMATY realizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Zabrodziu, dobiegły końca. Dla entuzjastów różnego typu form wyrazu artystycznego były one szansą na pogłębienie dotychczasowych i uzyskanie nowych...


Zapytanie ofertowe w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności 14.08.2014r.

      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę przeprowadzenia kursów zawodowych, celem wyboru wykonawcy w oparciu o zasady konkurencyjności dla 11 uczestników VII edycji projektu systemowego ,,Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na wsi" ...
Do pobrania:
- Zapytanie ofertowe
- Formularz ofertowy
- Oświadczenie
- Ośwadczenie o braku powiązań
- Wykaz usług


Kampania na zdrowie11.08.2014r.


Zaproszenie na Sesję Rady Gminy01.08.2014r.

      Zapraszamy na Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Zabrodzie Nr XLV, która odbędzie się w dniu 05.08.2014r. o godz. 09:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Zabrodziu...


Karta Dużej Rodziny01.08.2014r.

      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu, w związku z wdrożeniem ogólnopolskiego programu ,,Karty Dużej Rodziny" zwraca się z zapytaniem do wszystkich podmiotów gospodarczych mieszczących się...


Szkolenia - Małe Projekty , Stypendia Pomostowe, FIO Mazowsze Lokalnie29.07.2014r.

      W związku z realizowanymi przez LGD „Równiny Wołomińskiej" programami oraz ogłoszonym naborem wniosków w ramach działania 413 ,,Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" w dniach 29 lipca 2014r. do dnia 12 sierpnia 2014r. Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej organizuje trzy szkolenia dotyczące...


Nabory wniosków w LGD ,,RW"29.07.2014r.

      Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem LGD ,,Równiny Wołomińskiej" wniosków w ramach działania 413 ,,Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań:
- Małe projekty (limit dostępnych środków: 489 214,68 zł)
- Odnowa i rozwój wsi (limit dostępnych środków: 622 656,00zł)
- Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (limit dostępnych środków: 415 786,99zł)...


Szlachetna paczka24.07.2014r.


Komunikat: Fundusz Alimentacyjny, Świadczenia Rodzinne22.07.2014r.

      Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2014/2015 przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia bieżącego roku. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres...


Konkurs rękodzieła ludowego16.07.2014r.


Do pobrania:
- Karta zgłoszenia
- Regulamin

Komunikat KRUS15.07.2014r.

      Ważne dla osób ubiegających się o przyznanie zasiłku dla opiekuna, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego. Zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego lub wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym - warunkiem przyznania prawa do ww. zasiłków. Obowiązujące od 15 maja 2014 r. przepisy warunkują przyznanie rolnikom, ich małżonkom i domownikom, prawa do...


Nabór na stanowisko Asystenta Rodziny14.07.2014r.

      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu zatrudni asystenta rodziny.
FORMA ZATRUDNIENIA: umowa zlecenie.
ZAKRES PRACY: Do głównego obowiązku asystenta rodziny należeć będzie wsparcie i aktywizacja rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz kierowanie procesem zmiany postaw życiowych członków rodziny...


Szkoła w Ruchu, Przedszkole w Ruchu 14.07.2014r.

      Minister Edukacji Narodowej ogłosił rok szkolny 2013/2014 Rokiem Szkoły w Ruchu, mając na względzie konieczność wzmacniania kondycji fizycznej i psychicznej, promowania aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia wśród dzieci...


Festyn w Kicinach 10.07.2014r.

      W niedzielę 6 lipca pogoda chociaż upalna, nie przeszkodziła mieszkańcom Gminy Zabrodzie aby spotkać się jak co roku na festynie w Kicinach. Dzieci bezpłatnie i do woli mogły korzystać z licznych urządzeń lunaparkowych. Dogodnie położone...


ROLNIKU - śpiesz się powoli...!10.07.2014r.

      Jak co roku chcemy przypomnieć wszystkim rolnikom, aby w tym gorącym okresie nie zapominali o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych. W ubiegłym roku na Mazowszu odnotowano ponad 3 tys. zgłoszeń wypadków...


Zaproszenie na Sesję Rady Gminy04.07.2014r.

      Zapraszamy na Sesję Rady Gminy Zabrodzie Nr XLIV, która odbędzie się w dniu 08.07.2014r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zabrodziu...


,,Mały ekolog" w przedszkolu 04.07.2014r.

      Priorytetem realizowanego w przedszkolu w Adelinie Programu Zajęć Plastycznych z treściami ekologicznymi oraz tematu Rocznego Planu Pracy pt. ,,Mały ekolog" była twórczość plastyczna. Działania plastyczne były jedną z ważniejszych form działalności dziecka w wieku przedszkolnym, były źródłem radości...PRZED NIMI 65 DNI LABY! KONIEC ROKU SZKOLNEGO !03.07.2014r.

      O tym dniu nie trzeba przypominać żadnemu uczniowi. Koniec roku szkolnego to jedno z najbardziej wyczekiwanych zakończeń, na które uczniowie czekali 187 dni - tyle ile trwał rok szkolny 2013/2014. Teraz przed uczniami 65 dni...


Wyprawka szkolna w roku szkolnym 2014/201503.07.2014r.

      Rządowy program ,,Wyprawka Szkolna" obejmuje: w klasach II-III i VI szkoły podstawowej, w klasie III szkoły ponadgimnazjalnej, tj. zasadniczej szkole zawodowej, liceum ogólnokształcącym i technikum. Programem będą także objęci uczniowie...


Program Stypendiów Pomostowych01.07.2014r.

      Lokalna Grupa Działania ,,Równiny Wołomińskiej" przystąpiła XIII edycji Programu Stypendiów Pomostowych. Są to stypendia na pierwszy rok studiów dla tegorocznych maturzystów z terenu LGD ,,RW". Wysokość stypendium dla jednego maturzysty wynosi 5000 zł...


Warsztaty plastyczne01.07.2014r.

Bajka "Kaczka cudaczka"01.07.2014r.
© 2005 - 2014 Urząd Gminy w Zabrodziu