Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaWybory Samorządowe

OD PRZYPADKU DO WYPADKU ! - Informacja KRUS 22.10.2014r.

      Jesień to czas zbioru ostatnich plonów i pracy w polu oraz w obejściu. Choć zima kojarzy się z odpoczynkiem, to na wsi zawsze jest coś do zrobienia. Pora jesienno-zimowa to okres, w którym jest więcej czasu na dokonanie wielu napraw, czy bieżących konserwacji maszyn...


Konsultacje społczne22.10.2014r.

      Wójt Gminy Zabrodzie ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Przedmiot konsultacji: ,,Roczny Program Współpracy Gminy Zabrodzie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie na rok 2015"...


20 rocznica tragicznej śmierci Barbary Sowińskiej20.10.2014r.

      20 lat temu, 20 października 1994 r.,odeszła od nas pani Barbara Sowińska-dyrektor Szkoły Podstawowej w Adelinie. Urodziła się 4 grudnia 1950 r. w Nowej Wsi, powiat Lipno, woj. bydgoskie. Po ukończeniu szkoły podstawowej rozpoczęła dalszą naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Rypinie, a potem w Studium Nauczycielskim...


Zaproszenie na szkolenie20.10.2014r.

      Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Wyszkowie zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniach organizowanych na terenie powiatu wyszkowskiego. Szkolenia będą dotyczyć projektu płatności bezpośrednich do gruntów rolnych mającego obowiązywać w Polsce od 2015 do 2020 roku i nowych dofinansowań z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2014-2020...


NIETYPOWA LEKCJA PRZYRODY 20.10.2014r.

      Dnia 11 października 2014r r ramach realizowanego w szkole projektu ?Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - ,,Moja przyszłość" współfinansowanego przez UE z Europejskiego Funduszu Społecznego została zorganizowana przyrodnicza wycieczka rowerowa...


Turniej szóstek w piłkę nożną16.10.2014r.REGULAMIN TURNIEJU

Zapytanie ofertowe16.10.2014r.

W ogrodzie wdzięczności...13.10.2014r.

      -pod takim hasłem przebiegał Dzień Edukacji Narodowej w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Adelinie. 13 października 2014r. uczniowie klasy V pod kierunkiem pani Ewy Strzelczyk przygotowali piękny i wzruszający program artystyczny. Dziękowali nauczycielom za trud, który wkładają w edukację i wychowanie uczniów...


Wyjątkowy dzień - zdrowy, witaminowy, pomarańczowy, marchewkowy...13.10.2014r.

      10 października 2014r. w naszym przedszkolu w Adelinie obchodziliśmy Dzień Marchewki. Wszyscy ubrani byli na pomarańczowo! Celem tego dnia było przedstawienie i promowanie spożywania warzyw jako darów natury na przykładzie marchewki...


Dzień Edukacji Narodowej13.10.2014r.


OGŁOSZENIE10.10.2014r.

      W związku z koniecznością przeprowadzenia prac remontowych sieci wodociągowej w dniu 15 października 2014 roku od godz. 10:00 do 14:00 nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Słopsk oraz Niegów ul. Kościelna 1-28.
Za utrudnienia przepraszamy.

Wójt Gminy
/-/ Tadeusz Michalik


Bezpłatne badania i konsultacje medyczne08.10.2014r.


Pokaz maszyn rolnicznych i firm nasiennych07.10.2014r.

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy06.10.2014r.

      Zapraszamy na Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Zabrodzie Nr XLVIII, która odbędzie się w dniu 09.10.2014r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zabrodziu...


Zajęcia z języka angielskiego w Gminnym Ośrodku Kultury03.10.2014r.

   

Święto Ziemniaka - w zabawie i na sportowo 03.10.2014r.

      Wykorzystano ciepłą, polską jesień i zorganizowano ciekawe, integracyjne zajęcia dla uczniów z oddziałów przedszkolnych w Adelinie: ,,Krasnali' '( grupa w Kicinach) i ,,Muchomorków" (grupa w Adelinie) na szkolnym boisku w Kicinach. Przedszkolaki poznały historię ziemniaka...


Policja uczy zasad bezpieczeństwa - wizyta Policjantów w przedszkolu i szkole w Adelinie03.10.2014r.

      Odwiedziny Funkcjonariuszy Policji odbyły się w każdej grupie, pogadanki dotyczyły szeroko pojętego bezpieczeństwa. Jak bezpiecznie przechodzić przez jezdnię, jak poruszać się po ulicy, żeby nie doszło do sytuacji niebezpiecznych...


Pielęgniarka w przedszkolu03.10.2014r.

      Przedszkolaki z Adelina w roku szkolnym 2014/2015 kontynuują działania promujące zdrowie. Przygotowują się do udziału w akcjach edukacyjnych, zgłębiają tajniki wiedzy na temat zdrowia . Nasze przedszkolaki miały okazję poszerzenia wiadomości na temat pracy pielęgniarki...


OGŁOSZENIE30.09.2014r.

      W związku z koniecznością usunięcia awarii w dniu 1 października 2014 roku od godz. 10:00 do 14:00 nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Niegów ul. Leśna.
Za utrudnienia przepraszamy.

Wójt Gminy
/-/ Tadeusz Michalik


Zaproszenie 25.09.2014r.


INFORMACJA25.09.2014r.

      Gmina Zabrodzie w okresie od 22 września 2014r. zorganizowała odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest /eternit falisty i płaski/ od 30 właścicieli nieruchomości w ilości 60 ton.
Zadanie to jest współfinansowane przez NFOŚiGW oraz przez WFOŚiGW w Warszawie w formie dotacji w kwocie 13,5 tys. zł. i z środków własnych Gminy w kwocie 9,0 tys.zł.

Wójt Gminy
Tadeusz Michalik


OGŁOSZENIE25.09.2014r.

      W związku z koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych sieci wodociągowej w dniu 29 września 2014 r. od godz. 9:00 do 13:00 nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Niegów ul. Leśna oraz ul. Piaskowa.
Za utrudnienia przepraszamy.


Zaproszenie na Sesję Rady Gminy23.09.2014r.

      Zapraszamy na Sesję Rady Gminy Zabrodzie Nr XLVII, która odbędzie się w dniu 26.09.2014r. o godz. 08:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zabrodziu...


Zaproszenie dla rolników i przedsiębiorców17.09.2014r.


Gospodarowanie odpadami komunalnymi11.09.2014r.

      Urząd Gminy w Zabrodziu informuje, że: termin opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za III kwartał 2014 roku jest do 15.09.2014r. Wpłaty proszę dokonać...

© 2005 - 2014 Urząd Gminy w Zabrodziu