Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaWybory Samorządowe

Powiatowo-Gminne Dożynki w Zabrodziu


Dożywianie dzieci w roku szkolnym 2014/201529.08.2014r.

      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu informuje, że od miesiąca sierpnia br. przyjmowane są wnioski (podania) na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2014/2015 w okresie...


Informacja na temat projektu: ,,Pomysł na siebie"26.08.2014r.

      Projekt ,,Pomysł na siebie" w ramach programu: ,,Gwarancje dla młodzieży" jest projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej. Projekt jest skierowany do młodzieży, która nie uczy się, nie pracuje i nie uczestniczy w żadnych formach dokształcania. Celem wsparcia adresowanego do tej grupy młodzieży będzie zdobycie kwalifikacji zawodowych...


Warsztaty twórcze "Zabrodzkie klimaty"20.08.2014r.

      Warsztaty twórcze w ramach projektu ZABRODZKIE KLIMATY realizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Zabrodziu, dobiegły końca. Dla entuzjastów różnego typu form wyrazu artystycznego były one szansą na pogłębienie dotychczasowych i uzyskanie nowych...


Zapytanie ofertowe w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności 14.08.2014r.

      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę przeprowadzenia kursów zawodowych, celem wyboru wykonawcy w oparciu o zasady konkurencyjności dla 11 uczestników VII edycji projektu systemowego ,,Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na wsi" ...
Do pobrania:
- Zapytanie ofertowe
- Formularz ofertowy
- Oświadczenie
- Ośwadczenie o braku powiązań
- Wykaz usług


Kampania na zdrowie11.08.2014r.


Zaproszenie na Sesję Rady Gminy01.08.2014r.

      Zapraszamy na Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Zabrodzie Nr XLV, która odbędzie się w dniu 05.08.2014r. o godz. 09:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Zabrodziu...


Karta Dużej Rodziny01.08.2014r.

      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu, w związku z wdrożeniem ogólnopolskiego programu ,,Karty Dużej Rodziny" zwraca się z zapytaniem do wszystkich podmiotów gospodarczych mieszczących się...


Szkolenia - Małe Projekty , Stypendia Pomostowe, FIO Mazowsze Lokalnie29.07.2014r.

      W związku z realizowanymi przez LGD „Równiny Wołomińskiej" programami oraz ogłoszonym naborem wniosków w ramach działania 413 ,,Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" w dniach 29 lipca 2014r. do dnia 12 sierpnia 2014r. Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej organizuje trzy szkolenia dotyczące...


Nabory wniosków w LGD ,,RW"29.07.2014r.

      Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem LGD ,,Równiny Wołomińskiej" wniosków w ramach działania 413 ,,Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań:
- Małe projekty (limit dostępnych środków: 489 214,68 zł)
- Odnowa i rozwój wsi (limit dostępnych środków: 622 656,00zł)
- Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (limit dostępnych środków: 415 786,99zł)...


Szlachetna paczka24.07.2014r.


Komunikat: Fundusz Alimentacyjny, Świadczenia Rodzinne22.07.2014r.

      Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2014/2015 przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia bieżącego roku. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres...

© 2005 - 2014 Urząd Gminy w Zabrodziu