Polski English Gmina Zabrodzie Herb i Flaga

Nowy plac zabaw i siłownia21.04.2015r.

      W połowie kwietnia przy Kompleksie Sportowym Orlik w Zabrodziu zamontowany został nowy plac zabaw dla dzieci oraz pierwsza siłownia zewnętrzna na terenie naszej gminy. Obiekty powstały przy dofinansowaniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013...


Zaproszenie17.04.2015r.
działaj lokalnie

OGŁOSZENIE 17.04.2015r.

      W związku z koniecznością przeprowadzenia przebudowy sieci wodociągowej w dniu 20 kwietnia 2015 roku od godz 10:00 do 13:00 nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Niegów ul. Leśna.
Za utrudnienia przepraszamy.

Wójt Gminy Zabrodzie
/-/ Tadeusz Michalik


Konkursy plastyczne14.04.2015r.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursach plastycznych na zaprojektowanie logotypu Gminnego Ośrodka Kultury w Zabrodziu oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Zabrodziu. Szczegóły w Regulaminach poniżej.

konkurs konkurs

Program Stypendiów Pomostowych 13.04.2015r.

      Lokalna Grupa Działania ,,Równiny Wołomińskiej" przystąpiła XIV edycji Programu Stypendiów Pomostowych. Są to stypendia na pierwszy rok studiów dla tegorocznych maturzystów z terenu LGD ,,RW". Wysokość stypendium dla jednego maturzysty wynosi 5 000zł wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł...


Działaj lokalnie10.04.2015r.
działaj lokalnie

Plac zabaw dla Dębinek07.04.2015r.

      Gmina Zabrodzie zgłosiła do konkursu ,,Podwórko NIVEA" plac zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej im. C.K. Norwida w Dębinkach.
Pierwsza tura głosowania trwa od 3 kwietnia do 30 kwietnia - w pierwszej turze wyłonionych zostanie 20 podwórek NIVEA.
Kolejna tura głosowania zacznie się od 1 maja do 31 maja - podczas drugiej tury także wyłonione zostanie kolejne 20 podwórek NIVEA.

Bardzo serdecznie zachęcamy wszystkich mieszkańców do głosowania


Odbiór eternitu w 2015 roku 07.04.2015r.

      W związku z planowanym pozyskaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest zwracam się do właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Zabrodzie z prośbą o złożenie w Urzędzie Gminy w Zabrodziu informacji o posiadanych odpadach azbestowych (eternit) przeznaczonych do usunięcia w 2015 roku.
Druki deklaracji do pobrania w Referacie Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji, pokój nr 7, tel. 29 64 23 165

Wójt Gminy Zabrodzie
/-/ Tadeusz Michalik

© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu