PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY ZABRODZIE NA LATA 2015-2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 listopada 2015

W załączeniu przedstawiamy projekt Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zabrodzie na lata 2015-2020.

Informujemy, iż jest możliwość złaszania uwag do Planu do dnia 16 listopada 2015 r. e-mailowo na adres: urzad@zabrodzie lub osobiście w Urzędzie Gminy w Zabrodziu ul. Wł. St. Reymonta 51 pok. 7.