OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 lutego 2017

Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.1: INNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA NA RÓWNINIE WOŁOMIŃSKIEJ (GRUPY DEFAWORYZOWANE)
Cel ogólny 1. LOKALNA I SPOŁECZNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ WYKORZYSTUJĄCA LOKALNE RYNKI POTENCJAŁY I ZASOBY
Cel szczegółowy 1.1. ROZWÓJ LOKALNEJ INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Więcej informacji w załączniku

Pliki do pobrania