Konsultacje społeczne nazw ulic w Młynarzach

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 maja 2018

Urząd Gminy Zabrodzie zaprasza do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Zabrodzie w sprawie nadania nazw ulic drogom w miejscowości Młynarze.

Uwagi do projektu uchwały można zgłaszać:

  • osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Zabrodzie, Wł. St. Reymonta 51, pokój nr 7
  • telefonicznie pod numerem: 29 64 23 174
  • mailowo na adres: r.kucmierowski@zabrodzie.pl

w terminie do 8 czerwca 2018 r.

Nadanie nazwy drodze wewnętrznej prywatnej, zgodnie z art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222, z późn. zm.), może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody wszystkich właścicieli terenów, na których jest ona zlokalizowana.