Zaproszenie na V Sesję Rady Gminy Zabrodzie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 lutego 2019

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994.) zwołuję  V Sesję Rady Gminy Zabrodzie na dzień 26 lutego  2019 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zabrodziu.

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie.
 4. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Gminy.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca jej składania przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa od osób fizycznych, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 10. Przedstawienie informacji o interpelacjach i zapytaniach oraz odpowiedziach na nie.
 11. Wolne wnioski i informacje.
 12. Zamknięcie sesji.