Informacja dot. naboru wniosków na paczki żywnościowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 sierpnia 2019

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014–2020 - Podprogram 2019.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu uprzejmie informuje, iż od dnia  15 sierpnia 2019 roku  wydaje skierowania do otrzymania paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 – Podprogram 2019.

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą zostać objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1402,00 zł. dla osoby samotnie gospodarującej i 1056,00 zł. dla osoby w rodzinie.