SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „INTEGRACJA” POSZUKUJE OSÓB DO WSPÓŁPRACY

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 stycznia 2020

Powstająca w Gminie Zabrodzie spółdzielnia socjalna poszukuje do współpracy osoby bezrobotne, w tym niepełnosprawne, zainteresowane pracą w kuchni lub w żłobku.

Warunkiem zatrudnienia w spółdzielni jest posiadanie statusu osoby bezrobotnej oraz spełnienie m. in. jednej z wymienionych przesłanek:

  1. korzystanie ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikowanie się do objęcia wsparciem pomocy społecznej,
  2. wymienione w ustawie o zatrudnieniu socjalnym realizowanie indywidualnego programu wychodzenia np. z bezdomności, długotrwałego bezrobocia itd.,
  3. przebywanie w lub opuszczanie pieczy zastępczej oraz bycie z rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
  4. niepełnosprawność – osoby z orzeczoną niepełnosprawnością,
  5. bycie członkiem rodziny z osobą z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością,
  6. korzystanie z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 11 w siedzibie Urzędu Gminy w Zabrodziu, ul. Reymonta 51, tel. 29 757-12-28; e-mail: sekretarz@zabrodzie.pl