Zdalne nauczanie ze wsparciem

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 maja 2020

30 kwietnia w Urzędzie Gminy w Zabrodziu Wójt Krzysztof Jezierski  przekazał sprzęt komputerowy do zdalnego nauczania dyrektorom szkół, którzy nieodpłatnie użyczą sprzęt uczniom nie mającym warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym.  Gmina Zabrodzie zakupiła 12 laptopów, 25 tabletów, 13 routerów  LTE oraz 37 zestawów słuchawkowych.

Zakup był możliwy dzięki udziałowi gminy w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” Projekt grantowy pn:  Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Udało się pozyskać  dofinansowanie w kwocie
60 000,00 zł, co stanowi 100% kwoty wydatków kwalifikowanych projektu. 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie