Jesteś tutaj: Start

Strona główna

Koronawirus
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na naszej stronie

Szanowni Mieszkańcy,

od poniedziałku 18 maja wznawiamy bezpośrednią obsługę klientów oraz uruchamiamy kasę w budynku Urzędu Gminy Zabrodzie.

Nadal najbezpieczniejszą i pożądaną formą kontaktu
z urzędnikami jest kontakt telefoniczny i mailowy. Zachęcamy Państwa do korzystania z tej możliwości załatwiania spraw urzędowych. Przed wejściem do budynku urzędu znajduje się skrzynka podawcza, w której można umieszczać pisma, podania i deklaracje bez konieczności wchodzenia do pomieszczeń.

W sprawach wymagających osobistego kontaktu z urzędnikami uruchamiamy możliwość przebywania na terenie budynku, jednak w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego zmuszeni jesteśmy wprowadzić ograniczenia organizacyjne.

Kontakt telefoniczny i mailowy nadal jest możliwy w stałych godzinach pracy urzędu, czyli w poniedziałki, środy i czwartki od 800 do 1600, we wtorki od 800 do 1800, a w piątki od 800 do 1400.

Bezpośrednia obsługa klientów w budynku urzędu będzie realizowana w następującym systemie:

PONIEDZIAŁEK - 900 - 1400
ŚRODA - 900 - 1400
CZWARTEK - 900 - 1400
PIĄTEK - 900 - 1400
PRZERWA NA DEZYNFEKCJĘ - 1200- 1230

WTOREK - 1200 - 1700
PRZERWA NA DEZYNFEKCJĘ - 1500 - 1530

W każdym pokoju może jednorazowo przebywać jeden klient.

Każdy klient zobowiązany jest do noszenia maseczki zakrywającej usta oraz nos. Zaleca się stosowanie rękawiczek jednorazowych.

Należy zdezynfekować ręce po wejściu do budynku.

Należy zachować dystans społeczny minimum 2 m.

UWAGA!

Będziemy stale monitorować sytuację epidemiologiczną w kraju i w powiecie. W przypadku zaobserwowania niekorzystnych tendencji decyzja o uruchomieniu bezpośredniej obsługi klientów w budynku urzędu może zostać wycofana.

Podejmując racjonalne decyzje, unikając wizyt w miejscach publicznych, ograniczając kontakty międzyludzkie możemy skuteczniej zapobiegać zachorowaniom i przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się koronawirusa na terenie gminy Zabrodzie i całej Polski.

- Wykaz telefonów Urzędu Gminy Zabrodzie -

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodzu 29 757 12 62, 516 022 997 gops@zabrodzie.pl

Całodobowy dyżur telefoniczny GZZK 29 64 23 195

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

29 742 32 45, 29 742 32 54 po godz. 15:00 na nr 510 208 072

INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONOWIRUSA  800 190 590

Aktualności

Obwieszczenie

Na podstawie art. 36 i 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.), art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013 poz. 1235, z późn. zm.), Wójt Gminy Zabrodzie zawiadamia o zaistnieniu zwłoki w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie fermy królików do 162,4 DJP, na działce nr ew. 106/1 w miejscowości Płatków, gm. Zabrodzie.

28 sierpnia 2015
Czytaj więcej o: Obwieszczenie

Ogłoszenie

W związku z koniecznością usunięcia awarii przyłącza wodociągowego w dniu 01 września 2015 roku od godz. 9:00 do 15:00 nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Niegów ul. Kościelna, Wierzbowa, Klonowa i Nadbużańska.

Za utrudnienia przepraszamy.

Wójt Gminy
/-/ Tadeusz Michalik

28 sierpnia 2015
Czytaj więcej o: Ogłoszenie

Komisja do spraw szacowania zakresu szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej

W załączeniu przekazujemy Zarządzenie nr 623 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania zakresu szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystapiły szkody spowodowane przez suszę.

26 sierpnia 2015
Czytaj więcej o: Komisja do spraw szacowania zakresu szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej
Powiększ zdjęcie Powiatowy%20Dzień%20Strażaka%20Długosiodło%202010%20r.

KONKURS - zagłosujmy na naszych strażaków !!!

„Wawrzyn dla Najlepszej Jednostki OSP z subregionu siedlecko - ostrołęckiego" oraz „Wawrzyn dla Najlepszego Strażaka Ochotnika z subregionu siedlecko - ostrołęckiego”.

W związku z ogłoszonym konkursem do udziału zgłoszona została nasza jednostka OSP Zabrodzie w kategorii „Wawrzyn dla Najlepszej Jednostki OSP z subregionu siedlecko - ostrołęckiego” oraz Prezes OSP Zabrodzie Przemysław Raniewicz w kategorii „Wawrzyn dla Najlepszego Strażaka Ochotnika z subregionu siedlecko - ostrołęckiego”.

25 sierpnia 2015
OSP Zabrodzie
Czytaj więcej o: KONKURS - zagłosujmy na naszych strażaków !!!

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Zabrodzie

Zapraszamy na X Sesję Rady Gminy Zabrodzie, która odbędzie się w dniu 31.08.2015 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zabrodziu

24 sierpnia 2015
Czytaj więcej o: Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Zabrodzie
Powiększ zdjęcie Agencja%20Rynku%20Rolnego

Komunikat dla producentów mleka z terenu woj. Mazowieckiego

Od 13 sierpnia do 11 września br. Agencja Rynku Rolnego przyjmuje wnioski o udzielenie pomocy o charakterze pomocy de minimis w rolnictwie w formie rozłożenia na nieoprocentowane raty opłaty za przekroczenie indywidualnych kwot mlecznych w roku kwotowym 2014/2015.

Wnioski należy składać osobiście w godzinach pracy oddziału lub wysłać pocztą na adres:

21 sierpnia 2015
Czytaj więcej o: Komunikat dla producentów mleka z terenu woj. Mazowieckiego
Powiększ zdjęcie

XVI EDYCJA KONKURSU NAGRODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Samorząd Województwa Mazowieckiego już po raz 16 organizuje konkurs Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego, pragnąc nagrodzić wybitnych mieszkańców naszego regionu za szczególne zasługi w zakresie promocji województwa mazowieckiego w kraju i na świecie w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

20 sierpnia 2015
Czytaj więcej o: XVI EDYCJA KONKURSU NAGRODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Informacja o wyłożeniu spisu wyborców do publicznego wglądu

Urząd Gminy w Zabrodziu informuje, że został sporządzony spis osób uprawnionych do udziału w Referendum Ogólnokrajowym, zarządzonym na 6 września 2015 r.

Spis jest udostępniony do wglądu od 18 sierpnia 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. w Urzędzie Gminy w Zabrodziu, pok. 3, w godzinach pracy Urzędu tj. od godz 8ºº do godz 16ºº.

19 sierpnia 2015
Czytaj więcej o: Informacja o wyłożeniu spisu wyborców do publicznego wglądu