Jesteś tutaj: Start

Strona główna

Koronawirus
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Aktualności

PROGRAM "WYPRAWKA SZKOLNA 2015"

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że w 2015 r.  będzie kontynuowany Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.

W roku szkolnym 2015/2016 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia  w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przewidziana jest dla uczniów klasy III szkoły podstawowej, uczniów  klasy IV technikum oraz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

4 sierpnia 2015
GZEAS
Czytaj więcej o: PROGRAM "WYPRAWKA SZKOLNA 2015"

Informacja o naborze wniosków na szkolenia indywidualne (pod zapewnienie miejsca pracy)

Dofinansowanie
Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, że prowadzony jest nabór wniosków na szkolenia indywidualne (pod zapewnienie miejsca pracy) w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wyszkowskim (I)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
4 sierpnia 2015
Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie
Czytaj więcej o: Informacja o naborze wniosków na szkolenia indywidualne (pod zapewnienie miejsca pracy)
Powiększ zdjęcie Upał

Ostrzeżenie: upały powyżej 30˚ C

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega: w najbliższych dniach temperatura powietrza na Mazowszu będzie przekraczać 30 stopni Celsjusza. Może to stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt. Warto przestrzegać podstawowych zasad w czasie upałów. Pamiętajmy też o bezpieczeństwie nad wodą.

4 sierpnia 2015
Czytaj więcej o: Ostrzeżenie: upały powyżej 30˚ C

Informacja dla rolników dotycząca składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego

Urząd Gminy Zabrodzie informuje, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej należy składać w terminie od 01 sierpnia 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. w pokoju nr 10.

 Aby uzyskać zwrot w/w podatku należy wypełnić wniosek i załączyć f-ry za okres od 01.02.2015 do 31.07.2015 r. (wniosek do pobrania w Urzędzie Gminy lub na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa)

4 sierpnia 2015
Czytaj więcej o: Informacja dla rolników dotycząca składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego
Powiększ zdjęcie Stacja%20Uzdatniania%20Wody%20w%20Niegowie

Ogłoszenie

W związku z trwającymi upałami odnotowuje się spadek poziomu wód przy jednoczesnym zwiększeniu zużycia wody przez mieszkańców. Utrzymanie tej tendencji może spowodować okresowe przerwy w dostawie wody z wodociągu gminnego.

Urząd Gminy w Zabrodziu zwraca się z apelem do mieszkańców o ograniczenie zużycia wody na cele inne niż bytowe. Prosi się o zmniejszenie zużycia wody poprzez m.in. nie podlewanie ogródków przydomowych i trawników oraz zaprzestanie napełniania zbiorników wodnch.

4 sierpnia 2015
Czytaj więcej o: Ogłoszenie

Dożywianie dzieci w roku szkolnym 2015/2016

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu informuje, że od dnia 10 sierpnia 2015 r. przyjmuje wnioski na pomoc w formie dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2015/2016 w okresie od 01 września 2015 do 31 grudnia 2015 .

3 sierpnia 2015
Kierownik GOPS w Zabrodziu mgr Irena Dziarska
Czytaj więcej o: Dożywianie dzieci w roku szkolnym 2015/2016

Zaproszenie na Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Zabrodzie

Zapraszamy na Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Zabrodzie Nr IX, która odbędzie się w dniu 06.08.2015r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zabrodziu.

3 sierpnia 2015
Przewodniczący Rady Janusz Marian Pakuła
Czytaj więcej o: Zaproszenie na Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Zabrodzie

Informacja o kandydatach

Informujemy, iż na stanowisko Sekretarza Gminy Zabrodzie oferty złożyły 3 osoby

28 lipca 2015
Czytaj więcej o: Informacja o kandydatach