Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na naszej stronie

Zmiana rachunku bankowego do wpłat za odpady komunalne
Od 1 stycznia 2020r. opłaty za odpady komunalne należy wnosić
na następujący rachunek bankowy:
25 89310003 0323 8956 2000 0207

 INFORMACJA O PIERWSZYM NABORZE DZIECI DO ŻŁOBKA GMINNEGO W ADELINIE

Aktualności

Zaproszenie na XIV Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Zabrodzie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym    (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) zwołuję  XIV Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Zabrodzie na dzień  30 stycznia 2020 r.  o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zabrodziu.

27 stycznia 2020
Czytaj więcej o: Zaproszenie na XIV Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Zabrodzie

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zabrodzie w 2020 r.

W trybie art. 11a  ust. 7 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r., poz. 122 z późn. zm.) niniejszym przekazuję do konsultacji organizacjom społecznym działającym na obszarze gminy, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zabrodzie w 2020 r.

24 stycznia 2020
Czytaj więcej o: Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zabrodzie w 2020 r.

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „INTEGRACJA” POSZUKUJE OSÓB DO WSPÓŁPRACY

Powstająca w Gminie Zabrodzie spółdzielnia socjalna poszukuje do współpracy osoby bezrobotne, w tym niepełnosprawne, zainteresowane pracą w kuchni lub w żłobku.

Warunkiem zatrudnienia w spółdzielni jest posiadanie statusu osoby bezrobotnej oraz spełnienie m. in. jednej z wymienionych przesłanek:

  1. korzystanie ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikowanie się do objęcia wsparciem pomocy społecznej,
  2. wymienione w ustawie o zatrudnieniu socjalnym realizowanie indywidualnego programu wychodzenia np. z bezdomności, długotrwałego bezrobocia itd.,
  3. przebywanie w lub opuszczanie pieczy zastępczej oraz bycie z rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
  4. niepełnosprawność – osoby z orzeczoną niepełnosprawnością,
  5. bycie członkiem rodziny z osobą z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością,
  6. korzystanie z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 11 w siedzibie Urzędu Gminy w Zabrodziu, ul. Reymonta 51, tel. 29 757-12-28; e-mail: sekretarz@zabrodzie.pl

24 stycznia 2020
Czytaj więcej o: SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „INTEGRACJA” POSZUKUJE OSÓB DO WSPÓŁPRACY

Spotkania informacyjne w Ostrołęce pt. „Fundusze Europejskie na założenie i rozwój działalności gospodarczej"

Celem spotkań jest zapoznanie beneficjentów z zagadnieniami dotyczącymi możliwości wsparcia w ramach Funduszy Europejskich na założenie i rozwój działalności gospodarczej.

Spotkania odbędą się 30 stycznia 2020 roku od 10:00 do 12:15 oraz 31 stycznia 2020 roku od 10:00 do 12:15 w Ostrołęce. Zgłoszenia udziału należy dokonywać poprzez formularze zgłoszeniowe znajdujące się poniżej. Formularz należy przesłać drogą mailową na adres Ostrołęce (ul. Piłsudskiego 38) do 29 stycznia 2020 r. do 13:00.

17 stycznia 2020
Czytaj więcej o: Spotkania informacyjne w Ostrołęce pt. „Fundusze Europejskie na założenie i rozwój działalności gospodarczej"
Powiększ zdjęcie Zabrodzie,%2006.01.2020r.
Powiększ zdjęcie Zabrodzie,%2010.01.2020r.

Hej kolęda, kolęda.

Eliminacje gminne do Powiatowego Przeglądu Kolęd i Pastorałek odbyły się 10 stycznia w Gminnym Ośrodku Kultury w Zabrodziu już po raz dwudziesty trzeci.

17 stycznia 2020
Czytaj więcej o: Hej kolęda, kolęda.

DYSTRYBUCJA ŻYWNOŚCI PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZENUJĄCYM PODPROGRAM 2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu informuje, że w dniu 28 stycznia 2020 r. w godzinach 15.00-17.00 wydawana będzie żywność dla osób, które zgłosiły się do GOPS Zabrodzie i zostały zakwalifikowane do otrzymania paczek żywnościowych (Podprogram 2019).

PUNKT WYDAWANIA ŻYWNOSCI:
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Adelinie – siedziba  Zabrodzie ul. Reymonta 47 (sala 101).

Kierownik GOPS
(-) Nina kacprzuk

15 stycznia 2020
Czytaj więcej o: DYSTRYBUCJA ŻYWNOŚCI PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZENUJĄCYM PODPROGRAM 2019