Urząd Gminy w Zabrodziu

Informacja dla rolników dotycząca składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego

4 sierpnia 2015

Urząd Gminy Zabrodzie informuje, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej należy składać w terminie od 01 sierpnia 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. w pokoju nr 10.

 Aby uzyskać zwrot w/w podatku należy wypełnić wniosek i załączyć f-ry za okres od 01.02.2015 do 31.07.2015 r. (wniosek do pobrania w Urzędzie Gminy lub na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa)