Urząd Gminy w Zabrodziu

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

11 marca 2020

W związku z Komunikatem Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. W gminie Zabrodzie w dniach 16-25.03.2020 placówki oświatowe będą zamknięte. Prosi się rodziców/opiekunów dzieci aby, o ile jest taka możliwość, nie posyłali dzieci w dniach 12-13 marca do szkoły. W tych dniach szkoły zapewnią opiekę nad dziećmi, ale zajęcia dydaktyczne nie będą prowadzone.

Linki