Urząd Gminy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Konsultacje społeczne

Informujemy, że Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. w dniach od 10 lutego 2020 r. do 10 marca 2020 r. przeprowadza konsultacje społeczne  do projektu dokumentu pn. "Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego".

Projekt obejmuje m.in. Drogowe Inwestycje Towarzyszące: nowe odcinki dróg, których budowa związana jest z powstaniem Centralnego Portu Komunikacyjnego, dla których określono korytarze przebiegu. Warianty: jasnoniebieski i granatowy przewidują przebieg Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej (OAW) przez teren Gminy Zabrodzie.

20 lutego 2020
Czytaj więcej o: Konsultacje społeczne

Zaproszenie na XV sesję Rady Gminy Zabrodzie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o ustawy samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zwołuję XV sesję Rady Gminy Zabrodzie na dzień 25 lutego 2020 roku o godz. 13.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zabrodzie.

18 lutego 2020

OGŁOSZENIE

W związku z awarią sieci wodociągowej w dniu 17 LUTY 2020r (poniedziałek) od godz. 9.00-14.00  nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowościach:
NIEGÓW, UL. HANDLOWA i SPOKOJNA w pozostałych miejscowościach może nastąpić obniżenie ciśnienia wody.

Za utrudnienia przepraszamy.

Wójt Gminy
/-/ Krzysztof Jezierski

14 lutego 2020
Przejdź do - Żłobek Gminny w Adelinie

Żłobek Gminny w Adelinie

Serdecznie zapraszamy do zapisywania dzieci do Złobka Gminnego w Adelinie. Opieką w nowo powstającym żłobku mogą zostać objęte dzieci od 20 tygodnia życia do 3 lat. Maluchy przyjmowane są w oparciu o punktowane kryteria. Wnioski o przyjęcie mogą składać mieszkańcy gminy Zabrodzie ale także sąsiadujących miejscowości.

10 lutego 2020
Czytaj więcej o: Żłobek Gminny w Adelinie
Przejdź do - Eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”

Eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”

7 lutego 2020 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Zabrodziu odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.

W turnieju rywalizowali ze sobą uczniowie szkół podstawowych w dwóch kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe klasy I-VI oraz szkoły podstawowe klasy VII-VIII.

W ramach eliminacji gminnych uczniowie mieli do rozwiązania test składający się z 40 pytań, które dotyczyły zagadnień z zakresu pierwszej pomocy, historii OSP i PSP oraz sprzętu pożarniczego.

7 lutego 2020
Czytaj więcej o: Eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”

Zaproszenie na XIV Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Zabrodzie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym    (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) zwołuję  XIV Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Zabrodzie na dzień  30 stycznia 2020 r.  o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zabrodziu.

27 stycznia 2020

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „INTEGRACJA” POSZUKUJE OSÓB DO WSPÓŁPRACY

Powstająca w Gminie Zabrodzie spółdzielnia socjalna poszukuje do współpracy osoby bezrobotne, w tym niepełnosprawne, zainteresowane pracą w kuchni lub w żłobku.

Warunkiem zatrudnienia w spółdzielni jest posiadanie statusu osoby bezrobotnej oraz spełnienie m. in. jednej z wymienionych przesłanek:

  1. korzystanie ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikowanie się do objęcia wsparciem pomocy społecznej,
  2. wymienione w ustawie o zatrudnieniu socjalnym realizowanie indywidualnego programu wychodzenia np. z bezdomności, długotrwałego bezrobocia itd.,
  3. przebywanie w lub opuszczanie pieczy zastępczej oraz bycie z rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
  4. niepełnosprawność – osoby z orzeczoną niepełnosprawnością,
  5. bycie członkiem rodziny z osobą z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością,
  6. korzystanie z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 11 w siedzibie Urzędu Gminy w Zabrodziu, ul. Reymonta 51, tel. 29 757-12-28; e-mail: sekretarz@zabrodzie.pl

24 stycznia 2020

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zabrodzie w 2020 r.

W trybie art. 11a  ust. 7 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r., poz. 122 z późn. zm.) niniejszym przekazuję do konsultacji organizacjom społecznym działającym na obszarze gminy, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zabrodzie w 2020 r.

24 stycznia 2020
Czytaj więcej o: Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zabrodzie w 2020 r.