Urząd Gminy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Informacja dotycząca zgłaszania kandydatów na członków Obwodowych Komisji do Spraw Referendum w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015r.

Zgodnie z kalendarzem czynności związanych z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w dniu 7 sierpnia 2015r. upływa termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji do spraw referendum przez podmioty uprawnione do udziału w referendum .

Na podstawie art. 13 ust 1 ustawy z dnia 14 marca 2003r. o referendum ogólnokrajowym kandydatami na członków obwodowych komisji do spraw referendum mogą być tylko osoby stale zamieszkałe na obszarze danej gminy .

27 lipca 2015
Czytaj więcej o: Informacja dotycząca zgłaszania kandydatów na członków Obwodowych Komisji do Spraw Referendum w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015r.

Zaproszenie na Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Zabrodzie

Zapraszamy na Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Zabrodzie Nr IX, która odbędzie się w dniu 06.08.2015r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zabrodziu.

3 sierpnia 2015
Przewodniczący Rady Janusz Marian Pakuła
Czytaj więcej o: Zaproszenie na Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Zabrodzie

Zawiadomienie

Wójt Gminy Zabrodzie zawiadamia o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie fermy królików do 162,4 DJP, na działce nr ew. 106/1 w miejscowości Płatków, gm. Zabrodzie

28 lipca 2015

Informacja o kandydatach

Informujemy, iż na stanowisko Sekretarza Gminy Zabrodzie oferty złożyły 3 osoby

28 lipca 2015
Czytaj więcej o: Informacja o kandydatach

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

W załączeniu przedstawiamy Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, zawiadamiające o przystąpieniu do nowelizacji planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnego Bugu PLB140001 i Ostoja Nadbużańska PLH140011

24 lipca 2015
Przejdź do - 58 Międzynarodowy Wyścig Dookoła Mazowsza

58 Międzynarodowy Wyścig Dookoła Mazowsza

Informujemy, że w dniu 29 lipca odbędzie się I etap 58 Międzynarodowego Wyścigu Dookoła Mazowsza (Warszawa Wesoła - Ciechanów). Trasa I etapu przebiega przez teren gminy Zabrodzie.

Przez gminę Zabrodzie trasa prowadzić będzie przez miejscowości: Dębinki ul. Pałacowa, Lipiny ul. Spacerowa, Zabrodzie ul. Kolejowa, ul. Wł St. Reymonta, ul. Szkolna, Mostówka ul. Napoleońska, Gaj ul. Różana.

W związku z przejazdem kolarzy mogą wystąpić chwilowe utrudnienia w ruchu. Przez teren gminy kolarze przejeżdżać będą około godz. 13:20-14:00.

23 lipca 2015
Czytaj więcej o: 58 Międzynarodowy Wyścig Dookoła Mazowsza
Przejdź do - Spotkanie warsztatowe: Dolina Dolnego Bugu i Ostoja Nadbużańska

Spotkanie warsztatowe: Dolina Dolnego Bugu i Ostoja Nadbużańska

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie zaprasza na spotkanie warsztatowe dotyczące nowelizowanych planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Dolina Dolnego Bugu PLB140001 oraz Ostoja Nadbużańska PLH140011.

Spotkanie odbędzie się 31 lipca 2015 roku (piątek)

21 lipca 2015
Czytaj więcej o: Spotkanie warsztatowe: Dolina Dolnego Bugu i Ostoja Nadbużańska

Ogłoszenie

W związku z awarią jednej z pomp w Stacji Uzdatniania Wody w Niegowie oraz jednocześnie dużego poboru wody spowodowanego min.: intensywnemu podlewaniu ogródków przydomowych uprasza się o zmniejszenie poboru wody na cele inne niż bytowe. Powyższe zapobiegnie okresowym przerwom w dostawie wody.

17 lipca 2015