Urząd Gminy w Zabrodziu

Strona główna

Najnowsze aktualności

Ogłoszenie o naborze wniosków NR 2/2017

Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” ogłasza  nabór  wniosków  o  przyznanie pomocy  w ramach  poddziałania  19.2  „Wsparcie  na  wdrażanie operacji  w  ramach  strategii  rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

30 marca 2017
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o naborze wniosków NR 2/2017
Powiększ zdjęcie

XXXX Konkurs recytatorski WARSZAWSKA SYRENKA

Już po raz kolejny Gminna Biblioteka Publiczna w Zabrodziu zorganizowała drugi etap Konkursu recytatorskiego WARSZAWSKA SYRENKA. W tegorocznej edycji w Zabrodziu, swe prezentacje przedstawili uczniowie trzech szkół podstawowych.

30 marca 2017
Czytaj więcej o: XXXX Konkurs recytatorski WARSZAWSKA SYRENKA
Powiększ zdjęcie MODR

PROGRAM ROLNOŚRODOWISKOWO - KLIMATYCZNY 2014-2020

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego  w Wyszkowie oraz   Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zapraszają na szkolenie

PROGRAM ROLNOŚRODOWISKOWO - KLIMATYCZNY 2014- 2020

Szkolenie odbędzie się 07.04.2017 o godz. 10.00 w budynku  GOK Zabrodzie przy ul. Wł. St. Reymonta 2

28 marca 2017
Czytaj więcej o: PROGRAM ROLNOŚRODOWISKOWO - KLIMATYCZNY 2014-2020

Informacja Wójta Gminy Zabrodzie w sprawie planu sieci szkół i gimnazjum, jaki będzie obowiązywał od 1 września 2017r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 211 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) informuję, że od 1 września 2017r. sieć szkół i gimnazjum na terenie Gminy Zabrodzie będzie w  ramach  obwodów  ustalonych  Uchwałą  Rady Gminy Zabrodzie   Nr XVIII/117/2012  z dnia 26 kwietnia 2012r.z uwzględnieniem zmian, które nastąpią z mocy prawa: tj. art. 117 ust. 1 w/w ustawy.

23 marca 2017
Czytaj więcej o: Informacja Wójta Gminy Zabrodzie w sprawie planu sieci szkół i gimnazjum, jaki będzie obowiązywał od 1 września 2017r.

List Prezesa KRUS do rolników

Szanowni Rolnicy,
przed rozpoczęciem kolejnego sezonu agrotechnicznego pragnę zwrócić Państwa uwagę na bezpieczeństwo pracy z powszechnie stosowanymi nawozami i środkami ochrony roślin, zapewniającymi wysokie i dobre jakościowo plony płodów rolnych.

22 marca 2017
Czytaj więcej o: List Prezesa KRUS do rolników

Ogłoszenie

Wójt Gminy Zabrodzie informuje, że na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej http://zabrodzie.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Zabrodziu zamieszczony został na okres od 21.03.2017 r. do 21.04.2017 r. protokół inwentaryzacyjny nieruchomości dotyczący komunalizacji mienia Skarbu Państwa, tj.:

21 marca 2017
Czytaj więcej o: Ogłoszenie

Informacja dot. gospodarki odpadami komunalnymi

Urząd Gminy w Zabrodziu informuje, że  rozpoczął weryfikację deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  składanych przez mieszkańców.

16 marca 2017
Czytaj więcej o: Informacja dot. gospodarki odpadami komunalnymi