Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Informacja o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zabrodzie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

W związku z rozpatrzeniem uwag na XXIV sesji Rady Gminy Zabrodzie w dniu 28.10.2016r. zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zabrodzie w obszarze wskazanym w załączniku, w dniach od 24.11.2016 r. do 23.12.2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Zabrodziu ul. Wł. St. Reymonta 51, pokój nr 7, w godzinach od 08.00 do 16.00.

23 listopada 2016
Czytaj więcej o: Informacja o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zabrodzie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zabrodzie na lata 2016–2019, z uwzględnieniem perspektywy do roku 2023 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 poz. 353 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą ooś, Wójt Gminy Zabrodzie informuje, że w ramach prowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wykłada do publicznego wglądu projekt Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zabrodzie na lata 2016–2019, z uwzględnieniem perspektywy do roku 2023 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

23 listopada 2016
Czytaj więcej o: Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zabrodzie na lata 2016–2019, z uwzględnieniem perspektywy do roku 2023 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Powiększ zdjęcie

Lokalny Animator Sportu

Na stronie www.lokalnyanimatorsportu.pl uruchomiono nowy portal internetowy, którego celem jest ułatwienie dostępu do oferty zajęć sportowych i rekreacyjnych, prowadzonych przez Animatorów Sportu w ramach realizacji projektu Ministerstwa Sportu i Turystyki „Lokalny Animator Sportu”.
Od tego roku projekt „Lokalny Animator Sportu” może być realizowany, nie tylko na boiskach typu Orlik 2012, ale także w terenie, halach sportowych, pływalniach, lodowiskach oraz wszystkich innych obiektach sportowych udostępnionych przez Samorządy Terytorialne na potrzeby jego realizacji. Obejmuje on swoim zasięgiem różne grupy wiekowe, a udział we wszystkich zajęciach jest całkowicie bezpłatny.

21 listopada 2016
Czytaj więcej o: Lokalny Animator Sportu

Zmiana przepisów dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt

Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą przepisów dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt, od 18 października 2016 r. rolnicy posiadający zwierzęta gospodarskie muszą stosować się do nowych zasad. Nowe regulacje dotyczą zwłaszcza posiadaczy trzody chlewnej. Mają one na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych wśród zwierząt. Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany, które będą obowiązywać od 18 października br.

21 listopada 2016
Czytaj więcej o: Zmiana przepisów dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt

Zaproszenie na XXVI Sesję Rady Gminy Zabrodzie

Zapraszam na XXVI Sesję Rady Gminy Zabrodzie, która odbędzie się w dniu 24.11.2016 o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zabrodziu.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ), zwołuję XXVI Sesję Rady Gminy Zabrodzie  na dzień 24 listopada 2016 roku. o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zabrodziu.

17 listopada 2016
Czytaj więcej o: Zaproszenie na XXVI Sesję Rady Gminy Zabrodzie
Powiększ zdjęcie

Narodowe Święto Niepodległości

98 – rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, społeczność lokalna Gminy Zabrodzie uczciła uroczystą mszą świętą w intencji Ojczyzny, odprawioną w kościele Świętej Trójcy w Niegowie, której przewodniczył proboszcz Ks. Andrzeja Rybicki. Wymowną homilię wygłosił ks. Andrzej Wątroba. Po mszy głos zabrał Wójt Gminy Tadeusz Michalik.

17 listopada 2016
Czytaj więcej o: Narodowe Święto Niepodległości

Ogłoszenie o konsultacjach projektu Programu współpracy gminy Zabrodzie z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok

Na podst. art. 5 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) oraz Uchwały       nr XXXVI/210/2013 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji – wójt Gminy Zabrodzie przedkłada do konsultacji projekt „Programu współpracy Gminy Zabrodzie z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok”.

9 listopada 2016
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o konsultacjach projektu Programu współpracy gminy Zabrodzie z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok
Powiększ zdjęcie

Uwaga!

Urząd Gminy w Zabrodziu przypomina, że 20 listopada 2016r. mija termin opłaty za IV kwartał 2016r. za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłatę można uiścić bezpośrednio w punkcie kasowym w urzędzie (bez dodatkowych opłat) lub przelewem na konto 96 8931 0003 0300 2293 2040 0005

W przypadku nieuregulowania należności w wyznaczonym terminie, Wójt wszczyna postępowanie egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia należności.

7 listopada 2016
Czytaj więcej o: Uwaga!