Jesteś tutaj: Start

Strona główna

Konkurs strażak
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Obwieszczenie

Na podstawie art. 36 i 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.), art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013 poz. 1235, z późn. zm.), Wójt Gminy Zabrodzie zawiadamia o zaistnieniu zwłoki w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie fermy królików do 162,4 DJP, na działce nr ew. 106/1 w miejscowości Płatków, gm. Zabrodzie.

28 sierpnia 2015
Czytaj więcej o: Obwieszczenie

Ogłoszenie

W związku z koniecznością usunięcia awarii przyłącza wodociągowego w dniu 01 września 2015 roku od godz. 9:00 do 15:00 nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Niegów ul. Kościelna, Wierzbowa, Klonowa i Nadbużańska.

Za utrudnienia przepraszamy.

Wójt Gminy
/-/ Tadeusz Michalik

28 sierpnia 2015
Czytaj więcej o: Ogłoszenie

Komisja do spraw szacowania zakresu szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej

W załączeniu przekazujemy Zarządzenie nr 623 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania zakresu szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystapiły szkody spowodowane przez suszę.

26 sierpnia 2015
Czytaj więcej o: Komisja do spraw szacowania zakresu szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej
Powiększ zdjęcie Powiatowy%20Dzień%20Strażaka%20Długosiodło%202010%20r.

KONKURS - zagłosujmy na naszych strażaków !!!

„Wawrzyn dla Najlepszej Jednostki OSP z subregionu siedlecko - ostrołęckiego" oraz „Wawrzyn dla Najlepszego Strażaka Ochotnika z subregionu siedlecko - ostrołęckiego”.

W związku z ogłoszonym konkursem do udziału zgłoszona została nasza jednostka OSP Zabrodzie w kategorii „Wawrzyn dla Najlepszej Jednostki OSP z subregionu siedlecko - ostrołęckiego” oraz Prezes OSP Zabrodzie Przemysław Raniewicz w kategorii „Wawrzyn dla Najlepszego Strażaka Ochotnika z subregionu siedlecko - ostrołęckiego”.

25 sierpnia 2015
OSP Zabrodzie
Czytaj więcej o: KONKURS - zagłosujmy na naszych strażaków !!!

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Zabrodzie

Zapraszamy na X Sesję Rady Gminy Zabrodzie, która odbędzie się w dniu 31.08.2015 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zabrodziu

24 sierpnia 2015
Czytaj więcej o: Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Zabrodzie
Powiększ zdjęcie Agencja%20Rynku%20Rolnego

Komunikat dla producentów mleka z terenu woj. Mazowieckiego

Od 13 sierpnia do 11 września br. Agencja Rynku Rolnego przyjmuje wnioski o udzielenie pomocy o charakterze pomocy de minimis w rolnictwie w formie rozłożenia na nieoprocentowane raty opłaty za przekroczenie indywidualnych kwot mlecznych w roku kwotowym 2014/2015.

Wnioski należy składać osobiście w godzinach pracy oddziału lub wysłać pocztą na adres:

21 sierpnia 2015
Czytaj więcej o: Komunikat dla producentów mleka z terenu woj. Mazowieckiego
Powiększ zdjęcie

XVI EDYCJA KONKURSU NAGRODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Samorząd Województwa Mazowieckiego już po raz 16 organizuje konkurs Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego, pragnąc nagrodzić wybitnych mieszkańców naszego regionu za szczególne zasługi w zakresie promocji województwa mazowieckiego w kraju i na świecie w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

20 sierpnia 2015
Czytaj więcej o: XVI EDYCJA KONKURSU NAGRODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Informacja o wyłożeniu spisu wyborców do publicznego wglądu

Urząd Gminy w Zabrodziu informuje, że został sporządzony spis osób uprawnionych do udziału w Referendum Ogólnokrajowym, zarządzonym na 6 września 2015 r.

Spis jest udostępniony do wglądu od 18 sierpnia 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. w Urzędzie Gminy w Zabrodziu, pok. 3, w godzinach pracy Urzędu tj. od godz 8ºº do godz 16ºº.

19 sierpnia 2015
Czytaj więcej o: Informacja o wyłożeniu spisu wyborców do publicznego wglądu