Inne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Konkurs na Najładniejszy Wieniec Dożynkowy

W związku z odbywającymi się w Ciechanowie w dniu 8 września br. Dożynkami Wojewódzwa Mazowieckiego odbędzie się Konkurs na Najładniejszy Wieniec Dożynkowy.

W załączeniu Regulamin konkursu oraz Formularz zgłoszeniowy. Dokumenty nalezy wypełnić i przesłać na adres wydzialrolnictwa@mazovia.pl w terminie do 4 września br.

20 sierpnia 2019

Mazowieckie Barwy Wolontariatu

Marszałek Województwa Mazowieckiego zaprasza do udziału w konkursie „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”.

Do konkursu zgłaszać można wolontariuszy, grupy wolontariuszy lub rodziny, które wspólnie podejmują działania społeczne. Zamierzeniami przedsięwzięcia są przede wszystkim: popularyzowanie i wyjaśnianie znaczenia wolontariatu, propagowanie inicjatyw mających za zadanie podniesienie prestiżu wolontariatu, zwiększenie poziomu wiedzy mieszkańców województwa o rodzajach wolontariatu i obszarach pracy wolontariuszy, a także zachęcanie Mazowszan do podejmowania aktywności wolontariackiej.

Organizatorem konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Wydarzenie organizowane jest pod auspicjami Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie.

8 sierpnia 2019

Ankieta dotycząca krajobrazu pospolitego

W związku z prowadzonymi pracami nad przygotowaniem Audytu Krajobrazu Województwa Mazowieckiego, Marszałek Województwa Adam Struzik zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie dotyczące krajobrazu pospolitego zgodnie z Europejską Konwencją Krajobrazową.
Państwa opinia w tej sprawie jest szczególnie istotna, gdyż dotyczy postrzegania przez Państwa najbliższego otoczenia i wspólnego dziedzictwa małych ojczyzn.

10 lipca 2019
Czytaj więcej o: Ankieta dotycząca krajobrazu pospolitego

Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV

Informacje i dokumenty w sprawie projektu budowy linii elektroenergetycznej
400 kV Ostrołęka - Stanisławów

4 lipca 2019
Czytaj więcej o: Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Przejdź do - Święto Rodziny w Gaju

Święto Rodziny w Gaju

W dniu 22 czerwca w Gaju odbyło się Święto Rodziny połączone z tradycją Nocy Świętojańskiej. Imprezę zorganizowali członkowie Koła Gospodyń Wiejskich Gajowianki dzięki wsparciu i życzliwości Wójta Gminy Zabrodzie Pana Krzysztofa Jezierskiego.
W Święcie Rodziny uczestniczyli mieszkańcy Gaju i okolicznych miejscowości oraz zaproszenie goście.
W programie imprezy uwzględniono m.in. konkursy i zabawy dla dzieci,tj. rzut do wianka, slalom w workach, konkurs balonowy, konkurs-podchody szukania kwiatów, którymi dzieci własnoręcznie ozdabiały wianki, przepływ na tratwie, malowanie twarzy.

2 lipca 2019
Czytaj więcej o: Święto Rodziny w Gaju
Przejdź do - Komunikat „Kolei Mazowieckich – KM” sp. z o.o.

Komunikat „Kolei Mazowieckich – KM” sp. z o.o.

Linia nr 29 Tłuszcz – Ostrołęka

W dniach roboczych pomiędzy 1 a 26 lipca, w związku z pracami utrzymaniowo-naprawczymi, na poszczególnych odcinkach linii od Tłuszcza do Ostrołęki zostanie wprowadzona zastępcza komunikacja autobusowa.

24 maja 2019