Wybory Samorządowe 2018

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 1. Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2018 r. na obszarze województwa mazowieckiego
 2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Kalendarz wyborczy)
 3. Komunikat Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 16 sierpnia 2018 r.
 4. Komunikat Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie miejsca i terminu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych oraz w sprawie zgłoszeń do składów terytorialnych komisji wyborczych w związku z z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic n. st. Warszawy oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r.
 5. Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie podziału województwa mazowieckiego na okręgi wyborcze, ich granic i numerów, liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych do Sejmiju Województwa Mazowieckiego oraz siedziby Wojewódzkiej Komisji Wyborczej
 6. Obiweszczenie Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 24 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Zabrodziu w wyborach do Rady Gminy Zabrodzie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 7. Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 22 sierpnia 2018r. o okręgach wyborczych w wyborach do Rady Powiatu w Wyszkowie, ich numerach i granicach, licznie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Wyszkowie
 8. KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W OSTROŁĘCE II z dnia 28 sierpnia 2018 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r.
 9. Zarządzenie Nr 0050.47.2018 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych podmiotów uprawnionych do udziału w kampanii wyborczej
 10. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZABRODZIE z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych podmiotów uprawnionych do udziału w kampanii wyborczej
 11. Uchwała Nr 1/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Zabrodziu z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Zabrodziu, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 12. Uchwała Nr 2/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Zabrodziu z dnia 12 września 2018 r.w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Zabrodziu, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 13. UCHWAŁA Nr 3/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Zabrodziu z dnia 12 września 2018 r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw obsługi informatycznej Gminnej Komisji Wyborczej w Zabrodziu
 14. Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Zabrodziu z dnia 12 września 2018 r. o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Zabrodziu, jej siedzibie i terminach przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych i wójta w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
 15. Informacja Komisarza Wyborczego o wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego w gminach liczących do 20000 mieszkańców
 16. Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 18 września 2018 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 17. Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania oraz Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania
 18. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 18 września 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Zabrodziu
 19. Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Zabrodziu z dnia 19 września 2018 r. o zmienionym składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Zabrodziu, jej siedzibie i terminach przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na wójta w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
 20. Informacja Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 25 września 2018r. dotycząca dodatkowych zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie i ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
 21. Komunikat Gminnej komisji Wyborczej w Zabrodziu z dnia 28.09.2018r. o zasadach i terminie losowania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do rady gminy, zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
 22. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Zabrodziu z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na darnych w wyborach do Rady Gminy Zabrodzie zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
 23. Uchwała Nr 5/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Zabrodziu z dnia 01 października 2018 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Zabrodzie zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
 24. Uchwała Nr 6/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Zabrodziu z dnia 01 października 2018 r. w sprawie ustalenia listy kandydatów na wójta gminy Zabrodzie w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 25. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Zabrodziu z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta Gminy Zabrodzie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 26. Uchwała Nr 7/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Zabrodziu z dnia 01 października 2018 r. w sprawie zarządzenia wydrukowania obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
 27. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Zabrodziu z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Zabrodzie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 28. Postanowienie nr 46/2018 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Zabrodzie