Urząd Gminy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - Rajd o puchar Wójta Gminy Zabrodzie

Rajd o puchar Wójta Gminy Zabrodzie

W ubiegłą sobotę 18 maja 2019 r. na ternie Gminy Zabrodzie odbył się off-roadowy Rajd o Puchar Wójta Gminy Zabrodzie organizowany przez 4x4 Sztorm Show oraz Wójta Gminy Zabrodzie.

23 maja 2019
Czytaj więcej o: Rajd o puchar Wójta Gminy Zabrodzie

Zaproszenie na VII Sesję Rady Gminy Zabrodzie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U.  z 2018 r., poz. 994.) zwołuję  VII Sesję Rady Gminy Zabrodzie na dzień 30 maja  2019 r.   o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zabrodziu.

23 maja 2019

Wymiana pieców, kotłów i urządzeń grzewczych

Urząd Gminy Zabrodzie informuje o przedłużeniu terminu składania deklaracji uczestnictwa w programie dofinansowania wymiany pieców, kotłów i urządzeń grzewczych w domach jednorodzinnych w ramach Osi priorytetowej IV - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.3 - Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.1 - Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, Typ projektów - Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych.

14 maja 2019
Czytaj więcej o: Wymiana pieców, kotłów i urządzeń grzewczych

SZTORM SHOW 4x4

9 maja 2019

Wójt Gminy Zabrodzie poszukuje osoby na stanowisko konserwatora Oczyszczalni Ścieków w Gminie Zabrodzie

Wymagania:  obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, wykształcenie min. zawodowe, prawo jazdy kat. B, sumienność i odpowiedzialność, dobry stan zdrowia fizycznego i psychicznego.

Wymagania dodatkowe (porządane): prawo jazdy kat. T lub B+E, doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, znajomość zagadnień z zakresu instalacji kanalizacyjnych.

2 maja 2019
Czytaj więcej o: Wójt Gminy Zabrodzie poszukuje osoby na stanowisko konserwatora Oczyszczalni Ścieków w Gminie Zabrodzie

Życzenia Wielkanocne

19 kwietnia 2019

Ogłoszenie - stypendia socjalne

Wójt Gminy informuje, że od dnia 6 maja 2019r. do 24 czerwca 2019r. będą wypłacane stypendia socjalne na wnioski złożone w miesiącu wrześniu 2018r. Osoby, które otrzymały decyzje przyznające stypendium proszone są o zgłaszanie się do Urzędu Gminy w Zabrodziu ul. Wł. St. Reymonta 51, tel.29 64 23193, 29 64 23 162, od poniedziałku do piątku  w godz. od 8:00 do 16:00.
Stypendia będą wypłacane na podstawie przedłożonych rachunków lub faktur na wskazane  konto bankowe.

Wójt Gminy
(-) Krzysztof Jezierski

18 kwietnia 2019