Urząd Gminy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Informacja Wójta Gminy Zabrodzie w sprawie planu sieci szkół i gimnazjum, jaki będzie obowiązywał od 1 września 2017r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 211 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) informuję, że od 1 września 2017r. sieć szkół i gimnazjum na terenie Gminy Zabrodzie będzie w  ramach  obwodów  ustalonych  Uchwałą  Rady Gminy Zabrodzie   Nr XVIII/117/2012  z dnia 26 kwietnia 2012r.z uwzględnieniem zmian, które nastąpią z mocy prawa: tj. art. 117 ust. 1 w/w ustawy.

23 marca 2017
Czytaj więcej o: Informacja Wójta Gminy Zabrodzie w sprawie planu sieci szkół i gimnazjum, jaki będzie obowiązywał od 1 września 2017r.

List Prezesa KRUS do rolników

Szanowni Rolnicy,
przed rozpoczęciem kolejnego sezonu agrotechnicznego pragnę zwrócić Państwa uwagę na bezpieczeństwo pracy z powszechnie stosowanymi nawozami i środkami ochrony roślin, zapewniającymi wysokie i dobre jakościowo plony płodów rolnych.

22 marca 2017
Czytaj więcej o: List Prezesa KRUS do rolników

Ogłoszenie

Wójt Gminy Zabrodzie informuje, że na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej http://zabrodzie.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Zabrodziu zamieszczony został na okres od 21.03.2017 r. do 21.04.2017 r. protokół inwentaryzacyjny nieruchomości dotyczący komunalizacji mienia Skarbu Państwa, tj.:

21 marca 2017
Czytaj więcej o: Ogłoszenie

Informacja dot. gospodarki odpadami komunalnymi

Urząd Gminy w Zabrodziu informuje, że  rozpoczął weryfikację deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  składanych przez mieszkańców.

16 marca 2017
Czytaj więcej o: Informacja dot. gospodarki odpadami komunalnymi

Zaproszenie na XXXII Sesję Rady Gminy Zabrodzie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ), zwołuję XXXII Sesję Rady Gminy Zabrodzie,  na dzień 23 marca 2017 roku o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zabrodziu.

15 marca 2017
Czytaj więcej o: Zaproszenie na XXXII Sesję Rady Gminy Zabrodzie

Zaproszenie na Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Zabrodzie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446.), zwołuję Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Zabrodzie Nr XXXI , na dzień 10 marca 2017r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy  w Zabrodziu.

8 marca 2017
Czytaj więcej o: Zaproszenie na Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Zabrodzie

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE

Wójt Gminy Zabrodzie zaprasza mieszkańców wsi Wysychy, Głuchy, Dębinki i Lipiny na spotkanie, które odbędzie się 12.03.2017 r. (niedziela) o godzinie 15.00 w Publicznej Szkole Podstawowej im. C. K. Norwida w Dębinkach. Tematem spotkania będzie gazyfikacja ww. miejscowości oraz inne sprawy bieżące.

Wójt Gminy Zabrodzie

6 marca 2017

Przerwa w dostawie wody

Informujemy, że w dniu 23.02.2017r. w godz. 11:00-13:00 nastąpi  przerwa w dostawie wody z wodociągu gminnego.

Za utrudnienia przepraszamy.

21 lutego 2017